tại SAO nhà nước cấm bán vé số trên mạng

.

Trong những năm gần đây, với sự phát triển của Internet, ngày càng nhiều người bắt đầu mua vé số trên mạng. Tại SAO việc bán vé số trực tuyến lại bị cấm?

.

bảo vệ trật tự thị trường xổ số\n.

Một lý do khác mà nhà nước cấm bán vé số trực tuyến là để bảo vệ trật tự thị trường xổ số. Thị trường xổ số là một ngành công nghiệp lớn liên quan đến rất nhiều mối quan hệ lợi ích, nếu bạn mua vé số trên mạng, nó sẽ phá vỡ trật tự cạnh tranh công bằng trong thị trường xổ số, làm tổn hại lợi ích của người bán vé. Ngoài ra, bán vé trên mạng có thể gây áp lực cạnh tranh không cần thiết cho thị trường xổ số, gây ra sự hỗn loạn trong thị trường.

.

bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

.

By awei