số liệu khảo sát trực tuyến cho thấy chân dung người mua

Theo một cuộc khảo sát trực tuyến trên trang web chính thức double-color, bức chân dung tổng thể của những người mua vé.

đặc điểm tham gia

Cuộc khảo sát cho thấy 60 phần trăm nam giới và 40 phần trăm nữ giới tham gia. Về phân bố tuổi tác, phần lớn người trong độ tuổi từ 30 đến 49 là 45%, tiếp theo là 20 đến 29 tuổi, chiếm 30%.

tần số mua vé

Cuộc khảo sát cho thấy phần lớn những người mua vé thường xuyên, 1-2 lần một tuần hoặc một tháng. 10% người mua hàng tuần cố định mua nhiều hơn một lần, trong khi chỉ có 5% người mua hàng ngày.

số tiền mua vé

Về số tiền mua vé, 50% số người mua vé đầu tư 10 đến 50 nhân dân tệ cho mỗi đợt, 20% số người mua vé đầu tư 50 đến 100 nhân dân tệ. Số người mua nhiều hơn là một tỷ lệ nhỏ, ít hơn 1% số người mua hàng tháng đầu tư hơn 1000 nhân dân tệ.

động cơ mua vé

Hơn 60 phần trăm những người mua vé cho thấy họ tham gia giải trí và giải trí, 25 phần trăm muốn đạt được ước mơ bằng cách mua vé, và 15 phần trăm cho thấy họ bị ảnh hưởng bởi gia đình và bạn bè.

kết luận

Dữ liệu khảo sát trực tuyến này cung cấp một lượng lớn isighs quý giá, giúp hiểu các đặc điểm của nhóm người mua vé và hành vi mua vé. Những dữ liệu này có ý nghĩa quan trọng đối với các tổ chức xổ số trong việc phát triển chiến lược tiếp thị và cải thiện trải nghiệm mua vé.

Quả bóng hai màu khảo sát chân dung người mua vé số mua vé số động cơ mua vé

By awei