Màu sắc trực tuyến đại lý?

Màu sắc luôn luôn là gì?

Ủy viên màu là một cá nhân hoặc tổ chức cung cấp các dịch vụ cá cược màu cho người chơi. Họ hợp tác với các nhà điều hành màu sắc, cung cấp các dịch vụ như cá cược, trao đổi giải thưởng cho người chơi, và tính phí một số hoa hồng.

Làm thế nào để trở thành một cơ quan màu sắc?

Để trở thành một cơ quan màu sắc, thường cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

Năm 18 tuổi

Có chứng minh thư hợp pháp và hợp lệ,”src”:”代理商的技术能力和稳定性

By awei