xổ số lớn

Giải thưởng lớn vé thường là mỗi thứ hai, thứ ba, sáu 21:15 (giờ bắc kinh), giải thưởng trực tiếp vào mỗi thứ hai, thứ ba, sáu 21:30 bắt đầu.

kênh mua vé sốhttps://i01piccdn.sogoucdn.com/88277357d17370e7?.png”/>

xổ số truy vấn

Cần truy vấn xổ số xổ số, bạn có thể xem các kênh sau:

Trung tâm quản lý xổ số phúc lợi xã hội trung quốc chính thức website (HP ://www.cwl.gov.c/)

Phúc lợi xã hội xổ số quản lý tại trung quốc vi công cộng

Trung tâm quản lý xổ số phúc lợi xã hội trung quốc ứng dụng điện thoại di động

Trang web chính thức của các trung tâm xổ số phúc lợi xã hội

số xổ số lịch sửthông báo xổ số mục.

các ghi chú khác

Xin lưu ý những ghi chú sau:

Số xổ số sẽ được phát hành trên các kênh chính thức.

Người thắng sẽ được trao giải ngay lập tức, còn nếu quá hạn thì sẽ bị từ bỏ.

Để mua xổ số, bạn phải tiêu thụ một cách hợp lý.

By awei