chongqing video trực tuyến cho phép bán?

Theo quy định của bộ tài chính cộng hòa nhân dân trung quốc, việc phát hành và bán vé số phải được thực hiện bởi các cơ quan được nhà nước phê chuẩn. Các đơn vị và cá nhân không được phát hành hoặc bán vé xổ số mà không có sự chấp thuận của nhà nước. Chongqing luôn luôn xổ số được phát hành bởi trung tâm phân phối phúc lợi xã hội, chongqing, thuộc về các loại xổ số được phê duyệt bởi nhà nước, do đó, bạn có thể bán qua các kênh chính thức trong phạm vi thành phố chongqing.

kênh bán hàng trực tuyến

Ngoài bán hàng dưới đường, chongqing luôn luôn màu cũng được bán qua các kênh Internet. Để đảm bảo an ninh, công bằng và tính hợp pháp của việc bán hàng trực tuyến, trung tâm phát hành phúc lợi xã hội xổ số ở thành phố chongqing đã cho phép một số nền tảng xổ số chính thức để bán hàng trực tuyến. Nền tảng này đã được kiểm duyệt nghiêm ngặt và ghi chép, phù hợp với các quy định liên quan của nhà nước.

Khu vực bán hàng

Bán hàng trực tuyến tại trùng khánh chỉ được giới hạn trong lãnh thổ trung quốc, và chỉ cho phép những người có địa vị hợp pháp trong lãnh thổ trung quốc để mua vé xổ số. Các nhóm đặc biệt như trẻ vị thành niên, quân nhân, cảnh sát vũ trang hoạt động không được mua vé số.

lưu ý

Mua màu đỏ tại trùng khánh, hãy chắc chắn để chọn các kênh chính thức và nền tảng. Đừng mua vé số qua các kênh không chính thức để tránh bị lừa hoặc gây thiệt hại tài sản cá nhân. Trong khi đó, hãy dùng xổ số một cách hợp lý.

tóm tắt

Chongqing liên tục màu được phép bán trên mạng, nhưng phải thông qua các kênh chính thức và nền tảng. Những người có địa vị hợp pháp trong lãnh thổ trung quốc có thể mua xổ số chính thức tại trùng khánh luôn luôn trên nền tảng xổ số. Hãy tiêu dùng hợp lý khi mua xổ số.

By awei